Riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta oss som arbetar inom kommunen med att kommunicera via sociala medier.

Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt, nytta, ansvarsområden samt vilka lagar och regler som gäller.

I riktlinjerna kan du bland annat läsa mer om att den som använder sociala medier i tjänsten alltid ska ange att detta görs i tjänsten på samma sätt som att anställda ska vara tydliga med när inlägg på sociala media görs i egenskap av privatperson. Anställda bör inte använda sina privata konton i tjänsten.