Samarbetet inom vård- och omsorg gynnar båda sidor

På vård- och omsorgsboendet Solbacken samarbetar man sedan en tid tillbaka med en vårdutbildning i Kemi. Det gynnar båda parterna. Dels får skolan fler praktikplatser för sina elever dels får Solbacken tillgång till fler vikarier samt händer i omsorgen av de äldre.

Handledaren Vuokko Näätsaari här tillsammans med praktikanterna från utbildningen i Kemi. Från vänster ser vi Zeynab Alizadeh, Vera Ylitalo, Elina Hooli och Sari Veikanmaa.

På Lappia yrkesinstitut i Kemi finns en omsorgsutbildning som Solbacken i Haparanda har samarbetat med sedan 2015. Nu senast handlade det om ett särskilt projekt som fyra elever från skolan genomförde under hösten. De arrangerade olika aktiviteter som ger mervärde för de boende, exempelvis utevistelser, diskussionsgrupper och att spela olika spel. Solbacken har också i olika omgångar haft praktikanter som deltar i den dagliga vården, alltid tillsammans med handledare.
-I gengäld har de bland annat fått se hur vi arbetar med värdegrundsarbetet som är internationellt. Där har vi kommit lite längre än Finland, berättar gruppledaren Vuokko Näätsaari som arbetar på Solbacken.
Under praktiktiden får arbetsplatsen viss ekonomisk ersättning för att man tar sig an eleverna. Den täcker exempelvis kostnader för arbetskläder samt viss ersättning till handledarna.

Anpassad utbildning
Tack vare samarbetet har boende på Solbacken samt personal exempelvis kunnat besöka is-slottet i Kemi och ett 100-årsfirande av Finland som hölls vid ett äldreboende i Kemi. Mer skoj är på gång under januari då skolans kosmetologstuderande kommer på besök.

Innan eleverna får exempelvis sommarvikariat på Solbacken så måste de kunna svenska och ha kunskap om läkemedel. Studierna ingår i deras utbildning ifall de väljer att arbeta på svensk sida av gränsen. Yrkesutbildningen vid Lappia är nämligen anpassad efter varje person och eleverna studerar det som behövs, inte sådant som de redan kan.
-Vi, eleverna och deras lärare är nöjda. Detta gynnar alla parter inte minst oss, eftersom vi genom samarbetet kan rekrytera personal till vården. Vi har idag fyra färdigutbildade elever som nu arbetar hos oss som undersköterskor, säger Vuokko Näätsaari.

Som ett hem
Zeynab Alizadeh, Vera Ylitalo, Elina Hooli och Sari Veikanmaa heter kvartetten som blev klar med sin praktik på Solbacken under senhösten och de har trivts med uppgiften.
-Det har varit bra att få bekanta sig med den svenska modellen där man utgår mer från den enskilda personen. De äldre får bestämma takten, säger Elina och får medhåll av sina klasskamrater.

-Solbacken är mer som ett hem, inte en institution, tillägger Vera.

Studenterna kan mycket väl tänka sig att jobba inom äldreomsorgen i Sverige och är medvetna om hur viktigt det är med att lära sig mer om mediciner samt svenska språket.

-Lönemässigt är det ganska lika i Sverige och Finland, men något bättre här på svensk sida, säger de.

Till våren bör de vara klara med sin utbildning och då får vi se om någon av dem kommer att jobba på Solbacken. Ett är dock säkert och det är att det goda samarbetet fortsätter även under 2018.

Lite om Lappia
Yrkesinstitutet Lappia finns på olika platser i finska Lappland med huvudkontor i Torneå. Lappia erbjuder yrkesutbildning till både unga och vuxna. Skolan har ungefär 2.700 unga och 1.300 vuxna studerande samt 350 anställda. Studerande har möjlighet till att avlägga en yrkesinriktad grundexamen inom kultur, natur, service, social- och hälsoområdet samt teknik. Gränssamarbete genomförs främst med Sverige och Norge.