Det finns regler för fyrverkerier

Snart är det nyår och många vill veta vad som gäller för fyrverkerier och smällare. Detta regleras både i nationella lagar och i lokala föreskrifter för Haparanda stad.

Åldersgränsen i Sverige för att köpa, ha och använda fyrverkerier är 18 år. Anledningen är att minska risken för skador i samband med fyrverkerier, eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

Alla typer av smällare är förbjudna i Sverige och fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas. Raketer som skjuts upp i luften kan även de smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.

Det krävs inte tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus. För svävande lyktor (Khom Loi) hittar du information om gällande regler på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

Haparanda stads lokala ordningsregler

I Haparanda är användning av pyrotekniska varor bara tillåtet från klockan 17.00 på nyårsaftons dag till klockan 01.00 på nyårsnatten. Under andra tider på året måste man ha polisens tillstånd.

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter ifrån kyrkor, kulturminnesmärkta byggnader eller vårdinrättningar. Det är också förbjudet att använda pyroteknik på ställen där det är uppenbart att boskap eller husdjur kan stressas eller skadas.