Nytt system på försök

På försök fram till årsskiftet testas på tre arbetsenheter inom kommunen ett informationssystem som kan visa på avvikelser inom vår arbetsmiljö. Det heter IA och är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö.

Så här ser sidan ut där du kan inleda din anmälan om någon incident.

IA-systemet är utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. Meningen är att vi enkelt ska kunna rapportera incidenter, avvikelser, tillbud och och liknande. Gärna i förebyggande syfte. Det kan handla om en grind vid en skolgård som inte går att stänga, till att jag snubblade utanför arbetsplatsen och bröt benet.

-Vi kommer att införa systemet på försök fram till årsskiftet på arbetsenheter som skolan i Nikkala, boendet Gläntan och Kansliet i Kommunhuset. Om det går bra så inför vi möjligheten för alla anställda, även vikarier och timanställda att använda sig av IA, säger säkerhetsssamordnare Andreas Pääjärvi.

Allt som inrapporteras samlas i systemet och ger statistik som blir värdefull för Haparanda kommun.

- Åtgärder kostar pengar och med hjälp av IA kan vi följa upp incidenter och arbeta mer förebyggande, säger Pääjärvi.

IA kommer att ha en snabblänk från Personalsidan och kan laddas som en app till mobiltelefonen. Tjänsten är gratis för kommunen att vara med i.