Betala till Bankgiro

Ekonomienheten påminner om att alla kommunens fakturor, OCR-inbetalningar ska betalas till Bakgiro 355-4334.

Haparanda kommun har bytt bank och gått över till Bankgirot. De gamla Plusgirokontona är avslutade och ska inte användas. Alla Haparanda kommuns fakturor ska betalas till Bankgiro 355 – 4334.
Observera att detta inte gäller fakturor från Haparandabostäder och Värmeverket.

Övriga insättningar, bidrag, återbetalning av leveratörsfakturor med mera ska betalas till kommunens Bankgiro 855-3232.

Har du frågor om detta så kan du vända dig till Ekonomienheten.