Du blir vad du tänker!

Det gäller att använda sunt bondförnuft och det är vi själv som styr våra egna tankar. Det är lite av budskapet som våra kolleger inom LSS och dagliga verksamheter fått lära sig mer om.

Vi har ett 50-tal kolleger som arbetar inom LSS och dagligverksamheter. De fick träffa och lyssna till föreläsaren Peter Warg som talade utifrån rubriken "Du blir vad du tänker". Hans budskap var att det handlar om vad vi utstrålar. Man kan välja om man vill leva kvar i det gamla och kanske negativa tänket eller att omprogrammera sig, använda sunt bondförnuft och gå vidare med ett mer positivt sätt att tänka. Vi styr själv våra tankar och fokuserar vi på något positivt så får vi ut mer av vårt liv och vårt arbete.

Utbildningsdagen innehöll allt från Wargs föredrag till trolleri, jonglering och worshops, med andra ord en omväxlande upplevelse som fick positiva omdömen av våra kollegor.

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger personer med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd.