Medarbetarundersökningens resultat

Resultatet från medarbetarundersökningen som genomfördes i höstas har presenterats för cheferna i Ledargruppen och kommer under närmaste tiden att presenteras även för alla anställda.

Vår personalchef Niclas Asplund, redogjorde för resultatet i medarbetarundersökningen som genomfördes i oktober. Svarsfrekvensen var 76 procent, vilket är bättre än medelresultatet i landet. Året innan var svarsfrekvensen 85 procent. Syftet med undersökningen är att få en överblicksbild över hur vi anställda upplever vår arbetssituation och vilka åtgärder man kan vidta utifrån detta. En fråga handlade om hur vi ser på kommunen som arbetsgivare. Det finns anledning att diskutera detta och gärna komma med förslag på hur vi kan bli bättre.

Resultatet som Niclas visade var övergripande. Mer detaljerade bilder, för olika enheter med minst sju anställda, kommer att skickas ut till alla chefer. De får också material som ger information om hur de kan arbeta vidare med resultatet.

Hur blir vi bättre?

Alla chefer ska ha presenterat resultatet för sin enhet senast den 28 februari, förslagsvis under arbetsplatsträffar. Handlingsplaner ska utformas tillsammmans med medarbtarna på arbetsgruppsnivå och det ska vara klart senast 31 mars. Handlingsplanerna redovisas sedan till förvaltningschefer och Personalenheten. Det är speciellt viktigt att titta närmare på frågan om hur kommunen är som arbetsgivare. Varför har en del enheter mer minus än plus på den frågan? Kommunledningen vill gärna ha tips och idéer på vad som kan förbättras så att vi blir attraktivare arbetsgivare.