Nytt dataskyddsombud

Sebastian Wanstål heter kommunens dataskyddsombud.

Han vikarierar för Karin Hietala som planeringsstrateg och har även uppgiften som dataskyddsombud.

Den som behandlar personuppgifter, i detta fallet kommunen måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Zebastian når du här:
Telefon 0922-260 000

dataskyddsombud@haparanda.se

zebastian.wanstål@haparanda.se