Kontakta fack och försäkringsbolag!

Tyvärr verkar det inte ha fungrat som utlovat och varken medlemsavgifter eller försäkringspremier har dragits från våra löner.

Problemet med avgifterna har med kommunens bankbyte att göra. Vi rekommenderar att du tar kontant med din fackförening och talar om att medlemsavgiften inte är dragen så får du både Plusgironumret, OCR-numret samt belopp som ska betalas. Detta gäller även försäkringspremien som Visionsmedlemmarna betalar till Skandia och Kommunals medlemmar betalar till Folksam.