Riktlinjer för att motverka mutor

Har du som anställd i Haparanda kommun fått en ask choklad, en flaska vin eller en studieresa? Det kan betraktas som muta och både du och den som gett dig gåvan kan dömas för brottet. För att undvika att göra fel så är det viktigt att du läser igenom Haparanda kommuns riktlinjer om att ta eller ge mutor.

Figurer som symboliskt visar att inte tala, se eller höra.

Vi arbetar på uppdrag av medborgarna och i deras intresse. Vi har ansvar och skyldighet att bekämpa ohederligt beteende, att vara sakliga och opartiska. Vi får varken ta emot eller ge muta. Här får du en sammanfattning av riktlinjerna.

 • Om arbetsgivaren ger en gåva till dig så anses inte det vara en muta.
 • Om en förmån verkar så attraktiv att den kan framkalla tacksamhetskänslor och en känsla av att man bör återgälda den som gett en förmån, så handlar det om att muta. Det räcker med att man skulle kunna tänkas bli påverkad av förmånen så kan man dömas.
 • Om du som anställd eller förtroendevald är det minsta tveksam i olika situationer så ska du alltid avstå från gratiserbjudanden, förmåner och gåvor. Förklara att vi har regler för att ta emot gåvor. Är du osäker så kan du alltid kontakta din, närmaste chef eller nämndsordförande för att få hjälp med bedömningen. Tacka vänligt men bestämt nej.
 • Du får tacka ja till enstaka men inte dyra måltider som har anknytning till ditt arbete eller uppdrag. Om exempelvis jullunchen fortsätter med nöjesaktiviteter eller där kanske din andra hälft eller barn bjuds med så är det inte lämpligt.
 • Resor som har ett naturligt samband med ditt arbete eller uppdrag kan du vanligtvis tacka ja till. Resan ska vara seriöst upplagd och oväsentliga nöjesarrangemang får egentligen inte förekomma. Inbjudan ska vara riktad till kommunen eller nämnden som i sin tur ska välja ut vem som ska delta.
 • Värdet för en gåva är viktigt om man ska bedöma ifall en den är passande eller inte. Om det är exempelvis en almanacka eller en penna så kan den knappast vara olämplig. Särskild försiktighet gäller för dig som arbetar med myndighetsutövning eller upphandling. Då ska du inte ta emot gåvor, oavsett vad de är värda.
 • Gåvor i form av pengar är naturligtvis inte lämpligt inte heller gåvor i form av alkoholdrycker, dyrbara delikatesser och liknande. Då bör du avstå från att ta emot gåvan.
 • Om du har tänkt anlita ett företag och känner till att det finns ett affärsförhållande mellan företaget och kommunen, så ska du vara mycket försiktig före anlitandet och helst rådgöra med din chef eller nämndsordförande.
 • Anställda inom vårdområdet kan bli särskilt utsatta för att vårdtagaren vill ge belöning för ett gott utfört arbete. Det är absolut inte godkänt att ta emot något sådant. Det är inte heller godtagbart att en vårdtagare testamenterar egendom till anställda. Även då ska du som anställd genast säga ifrån och klargöra att du inte får ta emot något.
 • Du ska inte ta emot rabatter eller erbjudanden som inte riktar sig till alla anställda i kommunen. Om du exempelvis beställer varor för kommunens räkning, för en viss summa och därför erbjuds att ta emot en produkt från företaget till ett bra pris så är det inte godkänt.
 • Det kan hända att du får erbjudande i tjänsten eller uppdraget om att fritt eller till billigare pris vara med i olika evenemang på fritiden, exempelvis en resa, boende, tävlingar. Tacka alltid nej till sådana erbjudande. Exempelvis ska flygbonuspoäng för tjänsteresor och liknande endast användas i tjänsten.

Tacka nej
Genom att svara på frågorna här nedanför så kan du känna igen ett erbjudande som du som kommunanställd eller förtroendevald ska tacka nej till:

 • Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
 • Finns det någon koppling mellan förmånen och mitt arbete eller uppdrag?
 • Hur är förmånen utformad och vad är den värd?
 • Vilket inflytande har jag på kommunens eller uppdragsgivares relation med den som erbjuder förmånen?

Om du känner dig tveksam så är det rimligt att utgå från att förmånen inte är tillåten.

Kommunfullmäktige beslutade om riktlinjerna den 27 februari 2017. Hela texten finns att läsa i Medarbetarhandboken och som bilaga till denna text.