• Personal utbildar personal

    19 april 2018 Personalrummet Hemtjänstpersonalen utbildas i egen regi.
  • Bankbyte kräver kontouppgifter

    13 april 2018 Personalrummet Från och med löneutbetalningen 25 maj kommer vi byta leverantör av löner till Swedbank. Bytet kräver en del åtgärder av dig som löntagare för att lönen ska hamna på rätt konto. 
  • Huvudentrén byggs om

    11 april 2018 Personalrummet Arbetena med att bygga om entrén till Stadshuset har inletts och kommer att pågå några veckor in på sommaren.