Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten.

Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Haparandas invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

I Haparanda har kommunfullmäktige 35 platser, så kallade mandat. Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet har majoritet under perioden 2015–2018.

Fullmäktige beslutar om sådana frågor som är övergripande och principiella och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Den kanske viktigaste uppgiften är att stödja demokratin och bidra till att den hålls levande och fördjupas.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
  • Nämndernas organisation och verksamhet
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av någon styrelse eller nämnd med tillhörande verksamhetområde.

Sammanträden

Sammanträdena hålls i Stadshusets fullmäktigesal på Torget 9. Du kan följa sammanträdet från åhörarläktaren eller via vår webbsändning.

Fråga fullmäktige

I slutet av sammanträdet kan du få svar på frågor om kommunens verksamhet. Du ska lämna eller skicka in din fråga till kommunledningskontoret senast en vecka före sammanträdet. Om sammanträdet slutar tidigare än beräknat så kan frågestunden ställas in.