Dialog om nya skolstrukturen

Välkommen till dialogmöte med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott samt skolledningen gällande den nya skolstrukturen.

Dialogmötena hålls enligt följande:
Språkskolan 13/5 klockan 18.00 i Tornedalsskolans aula.
Gränsskolan 14/5 klockan 18.00 i Gränsskolans matsal.
Marielundsskolan 16/5 klockan 18.00 i Marielundsskolans matsal.
Grankullen 20/5 klockan 18.00 i Grankullenskolans matsal.