Haparanda på plats 283 i Lärarförbundets ranking

Idag publicerade Lärarförbundet sin ranking Bästa skolkommun. Haparanda tappar 47 placeringar jämfört med förra året och återfinns nu på plats 283 av Sveriges kommuner.

Lärarförbundets årliga rankning baseras på 13 olika kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. Statistiken i årets ranking är hämtad från 2017.

Jämfört med året innan har Haparanda förbättrat sin rankning när det gäller lärarnas sjukfrånvaro och utbildningsnivå, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på elevernas meritvärde i åk 9 och lärartätheten. Sammantaget har Haparanda försämrat sin ranking i Bästa skolkommun med 47 placeringar, från plats 236 (2017) till plats 283 (2018). Bäst i år i Norrbottens län är Piteå kommun.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen bygger på statistik från SCB, Statistiska centralbyrån, och Skolverket, samt på statistik som är gemensamt framtagen av Lärarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

Rankningen baseras sedan på 13 olika kriterier. Det handlar bland annat om resurser till undervisningen, lärartäthet, andel behöriga lärare, sjukskrivningstal, lärarlöner, elevernas meritvärde, andel elever med godkända betyg i alla ämnen och andel elever som fullföljer gymnasieutbildnigen inom tre år. Två faktorer, lärarbehörighet och lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen.

Fördjupa dina kunskaper

Uppgifterna härrör från läsåret 2017/18 när det gäller resurser, lärartäthet, andel pedagogiskt utbildade lärare och andel barn i förskola. Mättillfället för uppgifter avseende elever avser läget den 15 oktober 2017. Mätperioden för uppgifter om lärare är vecka 41 2017 och för årsarbetare den 15 oktober 2017. Alla kostnader avser kalenderåret 2017. Utbildningsresultaten är hämtade från läsåret 2016/2017.

Läs mer om resultatet på Lärarförbundets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster