Haparanda stad inför e-fakturering för leverantörer

Nu kan Haparanda stad ta emot e-fakturor från leverantörer. Fördelarna med e-faktura är både ekonomiska och miljömässiga.

- För att effektivisera hanteringen av våra leverantörsfakturor samt minska antalet pappersfakturor vill vi hädanefter ta emot elektroniska fakturor från våra leverantörer, säger Hans Kenttä, Haparanda stads ekonomichef.

- Detta för att spara pengar, miljö och för att få mer effektiva rutiner och möjligheter till snabbare betalning.

Standarden för elektroniska fakturor till Haparanda stad heter Svefaktura. Läs gärna mer om standarden för svefaktura på SFTI:s webbplatslänk till annan webbplats.

Obligatoriska E-fakturor vid offentlig upphandling

Vid slutet av 2018 ska ett EU-direktiv om e-faktura vid offentlig upphandling vara infört över hela Europa ( 2014/55/EU). Den svenska regeringen tar nu steg framåt för att infria de föreskrifter som unionen fastställt och föreslår en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling.

Om lagen träder i kraft betyder det att det från 2019 enbart kommer vara tillåtet för företag att skicka elektroniska fakturor till offentlig sektor. Läs mer om lagförslaget på regeringens webbplatslänk till annan webbplats.

Kom igång med E-faktura

En elektronisk faktura (e-faktura) är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form. E-fakturor skapas och skickas mellan två parters system och kan behandlas automatiskt. En pdf-faktura är i den här uppföljningen inte en e-faktura då den kräver manuell behandling. Här kan du läsa mer om olika lösningar hur du kan komma igång med e-faktura.