2 750 gillare på Facebook

I mitten av november förra året hade Haparanda stad 2 000 följare på Facebook. Mindre än ett år senare har den siffran ökat med 38 procent.

- Det är väldigt positivt att vi får fler och fler gillare. Vi har jobbat mycket med Facebook och andra sociala medier det senaste året. Att få detta som kvitto på att det vi gör fungerar är självklart kul, säger Daniel Fälldin, kommunikatör på Haparanda stad.

- Möjligheten till att snabbt kunna sprida viktig information, föra en dialog med invånarna och stärka stoltheten till den egna kommunen är bara några av många anledningar till att vi finns på Facebook, tillägger han.

Att följa upp, mäta och analysera resultaten på Facebook är en viktig del av framgången. Haparanda stad har tre parametrar som de ständigt mäter.

- Antal gillare, svarstid och engagemang. Utöver det är det bra att kunna jämföra sig med andra sidor på Facebook, och då främst kommuner. Att se vad som fungerar både hos oss och andra kommuner hjälper oss att bli ännu bättre.

Samtalstonen är genomtänkt och inbjuder alla att vara med och göra Haparanda till en bra plats att bo och leva på.

- Vi försöker att ställa frågor och be folk att dela med sig. Vi använder oss också av smileys och känslouttryck. Det skapar en trevlig och tillåtande atmosfär, avslutar Fälldin.

Statistik

Av alla Haparanda stads gillare är 61 procent mellan 25 och 54 år. 77 procent bor i Sverige och 20 procent bor i Finland. Hela 65 procent av alla gillare är kvinnor.

Gilla Haparanda stad på Facebooklänk till annan webbplats du också!