Barn skriver brev till gamla i Haparanda: "Alla blir glada"

Barn från Haparandas alla skolor har skrivit brev och ritat teckningar till alla äldre som har omsorg i kommunen.

Foto: Haparanda stad

Det ger jättemycket

- Möten mellan generationer är alltid bra. Många barn har kanske inte kontakt med människor i åldersspannet 75–100 år, säger Elisabeth Hjelm, enhetschef på Klippans äldreboende.

- Jag tror att det ger jättemycket, både för barnen och de äldre. Det är en stunds välbefinnande som stärker, fortsätter hon.

Foto: Haparanda stad

Norpade idén

Barn från Haparandas alla skolor har under en månads tid skrivit brev och ritat teckningar. Dessa delas i veckan ut till alla äldre som har omsorg i Haparanda. Tanken är nu att erbjuda de äldre en möjlighet att svara på breven.

- Jag norpade idén från min kollega i Torneå, säger initiativtagaren Pia Marttinen.

Foto: Haparanda stad

Hoppas på fortsättning

Marttinen berättar vidare att hon tror att projektet är något som kommer att upprepas kommande år.

- Både personal och anhöriga ser hur glada de äldre blir. En annan positiv effekt är alla möten som uppstår barnen besöker våra äldreboenden för att lämna över breven.

- Det är en win-win situation. Alla blir glada, avslutar hon.