Makarna Suo tilldelas Kuragepris med stöd från Raoul Wallenberg Academy

Lars och Agneta Suo arbetar för ett medmänskligt samhälle. Nu tilldelar Haparanda stad makarna ett Kuragepris med stöd från Raoul Wallenberg Academy.

Agneta och Lars har under ett flertal år arbetat för att skapa ett varmt mottagande för människor som kommer till Haparanda för att söka skydd. De är bland annat engagerade i den ideella föreningen Flyktinghjälpen i Haparanda.

- Vi vill lyfta de som vågar höja rösten, sträcka ut en hand eller agera i tysthet för medmänsklighet, säger Haparanda stads kulturchef Jytte Rüdiger.

Det är Raoul Wallenberg Academy som stödjer kommuner som vill uppmärksamma personer eller organisationer som bidragit till kommunens medmänskliga utveckling. Haparanda är en av de utvalda kommunerna.

- Jag skickade in en ansökan om bidrag till Kuragepris för Lars och Agneta Suo. I dagarna kom ett positivt svar från Raoul Wallenberg Academy, fortsätter Rüdiger.

- Deras insats är ovärderlig. Lars och Agneta agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att göra medmänsklig skillnad, avslutar Rüdiger.

Prisceremonin kommer att ske på Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti.