Friidrottsförbundet gav klartecken till Nationell Idrottsutbildning

Tornedalsskolan i Haparanda har godkänts av Svenska Friidrottsförbundet att få anordna specialutbildning i friidrott. Klartecken behövs även från Skolverket.

Tornedalsskolan och Haparanda Tornio Track and Field club kommer under en treårsperiod att kunna ge plats på specialidrottsutbildningen för totalt 12 elever. Första antagning kan ske läsåret 2019/2020 och sista antagning läsåret 2022/2023.

-Detta förutsätter att även Skolverket ger klartecken. Vi skickar in vår ansökan under denna månad, säger rektor Peter Mariin.

Målsättningen med specialidrottsutbildningar är att skapa bra förutsättningar för eleverna att på sikt kuna nå nationell elit och kunna kombinera detta med seriösa studier.

Specialidrottsutbildningen går under benämningen Nationell Idrottsutbildning, NIU. Haparanda var enda NIU-orten norr om Skellefteå som tilldelades platser.

Kontakt:
Peter Mariin
Rektor, Tornedalsskolan
Telefon 0922-260 90