Tillgänglighetsanpassning i Tromsöviken

Under hösten har vi spångat i Tromsöviken. Spången extra bred, vilket gör att det nu är lättare att ta sig fram i området med rullstol eller barnvagn.

Den spångade gången är totalt 600 meter lång och går från kyrkans lägergård till grillplatsen. Det är också spångat från campingområdet till stranden.

Det finns sittplatser och mötesplatser på jämna avstånd längs hela sträckan.

Mer på gång

Vi har påbörjat röjningsarbete på vandringsleden i Vuono. Insatsen innebär att vi byter ut gammal spångning samt sätter nya skyltar. Vi beräknar att bli klara under försommaren 2018.