Satsning på jämställd idrott

Haparanda stad har nyligen infört ett stimulansbidrag till föreningar som jobbar för en jämställd idrott.

Foto: Haparanda FF

Jämställd idrott betyder att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. För att påverka och påskynda utvecklingen har Haparanda stad nyligen infört ett stimulansbidrag till föreningar som arbetar för en jämställd idrott.

- Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för flickors och kvinnors idrottande, säger Allan Fjellvind, Haparanda stads fritidschef.

- Till syvende och sist handlar det här om att alla ungdomar i Haparanda ska tycka att de har en meningsfull fritid. Det ska vara lika villkor, där ingen på grund av kön ska stängas ute från en verksamhet de vill hålla på med, avslutar Fjellvind.

Läs mer om Stimulansbidraget för jämställdhet