Starka siffror för Haparanda

Haparanda stads kommunkoncern gör en vinst på 45,2 miljoner kr för 2018.

Foto: Haparanda stad

De preliminära siffrorna visar att den kommunala koncernen gör en vinst på 45,2 miljoner kr. I koncernen ingår Stiftelsen Haparandabostäder, Haparanda Värmeverk samt Bottenvikens reningsverk (35%).

- Det är oerhört glädjande att kommunen och dess bolag levererar bra resultat, säger Haparanda stads ekonomichef Hans Kenttä.

- Det kommer att behövas starka resultat för att möta de utmaningar som vi står inför, tillägger han.

Den kommunala verksamheten

En stor del av resultatet handlar om den kommunala verksamheten som uppvisar ett överskott på 41,6 miljoner kr. Det är hela 22,8 miljoner kr bättre än budget. Kärnverksamheternas drift uppvisar ett överskott på 2,9 miljoner kr. Jämförelsestörande poster stärker resultatet med 13,9 miljoner kr.

- Vi har kunnat bromsa kostnadsutvecklingen, där ska nämnderna ha en stor eloge. Jämförelsestörande posterna avser främst återföring av reavinst från Barents Center (+19,5 mkr) samt förpliktelse från översvämningsskador 2016 (-6,6 mkr) som bidrar till resultatet, konstaterar Kenttä.

Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning motsvarar 6,7 procent.

Kommunens ekonomiska ställning har förbättrats

- Soliditetsnivån har gått från -0,8 % år 2014 till 17,6 % år 2018 beaktat hela pensionsåtagandet. Det är en god nivå jämfört med andra kommuner, där många står för samma utmaningar som Haparanda, säger Kenttä.

- Tittar vi på hela kommunkoncernen är soliditeten 25,1 %, vilket ifjol hade placerat Haparanda bland landets 70 främsta kommuner, fortsätter han.

- Att vi gör ett starkt resultat än en gång är riktigt bra, speciellt när kommunsverige överlag har ett tufft läge med en förväntad resultatförsämring för 2018. Preliminära siffror från SCB visar att 72 av landets 290 kommuner går med underskott 2018. Nämndernas verksamheter har gjort ett bra jobb, avslutar Kenttä.

Nu väntar politisk beredning samt revidering innan bokslutet och årsredovisningen för 2018 fastställs av kommunfullmäktige under april månad.