Näringslivsfrågor i lunchtid

Ett 50-tal personer, främst från det lokala näringslivet samlades till lunch under fredagen och fick lyssna till kommunledningen, som berättade om hur man tänker sig framtiden.

Kommunstyrelsens ordförande Sven Tornberg berättade att man fått in förslag på 47 personer till Näringslivsrådet som är under bildande. Av dessa har tio personer gallrats ut och fem av dem ska så småningom bilda rådet. Han sa att personerna tillsammans utgör en bred branschsammansättning.

Företagslots som stöd

Tornberg har fram till i onsdags också träffat 17 olika näringsidkare som är intresserade av att etablera någon form av verksamhet och som vill vara med och utveckla Haparanda. Kommunen har även kontaktat lokala företag för att höra efter hur man kan förbättra för dem att vara med och vinna lokala upphandlingar och man vill anställa en företagslots som ska hjälpa små företag med exempelvis ansökningar om stöd och bidra med administrativ hjälp till företagarföreningen.

Aktuella frågor

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Olsson talade om skolstrukturen och vikten av att jobba med studiero och tidiga insatser för att hjälpa ungdomar. Janne Lind, ordförande i Socialnämnden talade om behovet att bygga ett äldreboende och förebyggande arbete bland unga i kommunen.

-Det var mycket trevligt med ett välbesökt möte, summerade Sven Tornberg.