Unikt samarbete mellan Haparanda och Övertorneå

Haparanda stad har idag tecknat ett samarbetsavtal med Övertorneå kommun. Syftet är ett långsiktigt samarbete, till en början med fokus på digital utveckling och platsoberoende tjänster.

Peter Waara (S), kommunalråd i Haparanda och Tomas Mörtberg (C), kommunalråd i Övertorneå. Foto: Haparanda stad

Alla kommuner har, oavsett storlek, samma grunduppdrag, men man har varierande förutsättningar att klara uppdragen. Med samverkan ökar Haparanda och Övertorneå sina möjligheter att erbjuda medborgarna kompetent och god kommunal service.

- Offentlig sektor står inför stora utmaningar och det finns stora förväntningar på höjd kvalitet och effektivisering. Samverkan ger oss bättre förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar, säger Peter Waara (S), kommunalråd i Haparanda.

Övertorneås kommunalråd Tomas Mörtberg (C) nickar instämmande. - Samverkan är en viktig pusselbit för att vi ska kunna möta samhällsutvecklingen. Det här ger oss möjlighet att säkerställa god och likvärdig service för våra medborgare, men också att rekrytera specialistkompetenser, säger han.

Det som möjliggör samarbetet är den nya lagen om rätt till kommunal avtalssamverkan som träder i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen innebär att kommuner och landsting får möjlighet att överlåta utförandet av uppgifter till varandra.

– För att kunna fortsätta ge en likvärdig och god välfärd i hela landet är det en nödvändig förändring att det blir enklare att samverka, konstaterar Peter Waara (S).

Avtalet mellan Haparanda och Övertorneå gäller from 2018-07-01 och tillsvidare. Initialt kommer fokus att vara digital utveckling och platsoberoende tjänster, men tanken är att samarbetet ska fördjupas under de kommande åren.