Varning!/Varoitus!

Varning för svaga isar i älvmynningen.
Varoitus heikoista jäistä

Skidåkare, skoteråkare och andra som rör sig i Torneälvens mynning i höjd med Sundholmen/Cape East varnas för svaga isar. Renat vatten som släpps ut från reningsverket påverkar isens kvalité. Området är stort, respektera skyltningen!
Isen kan vara svag även närmare järnvägsbron.
Uppkörda snöskoterspår över älven är ingen garanti för att isen håller.

Glöm inte att du alltid färdas på egen risk ute på isen. Var försiktigt!

Suomeksi
Hiihtäjiä, kelkkailijoita ja muita, jotka liikkuvat Tornionjoen suualueen jäällä Sundholmenin/Cape Eastin edustalla, varoitetaan heikoista jäistä. Jätevesipuhdistamolta johdetaan puhdistettuja jätevesiä ja se vaikuttaa jäiden laatuun. Alue on aika suuri ja se on merkitty kylteillä.

Jää voi olla heikko myös rautatiesillan lähellä.
Moottorikelkkojen reitit joen yli eivät ole tae siitä, että jää kestää.

Muistakaa, että liikutte aina omalla vastuullaanne jäillä. Olkaa varovaisia!