Nu är vi redo för persontrafik

Järnvägsstationen i Haparanda står nu åter igen beredd att ta emot tågresenärer. Detta firades med en invigning under måndagen.

Entrén till stationsbyggnaden i Haparanda är bara en del som har anpassats inför persontågstrafiken. Moderniseringen av resecentrum invigdes av avgående kommunalrådet Peter Waara i närvaro av bland andra Charlotte Reinholdt, Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten samt Haparanda stads representanter Jimmy Henriksson, teknisk chef, Göran Wigren, förvaltningschef Samhällsbyggnadskontoret, Lena Ekh, kommundirektör och Sven Tornberg, tillträdande kommunalråd i Haparanda.

 

Ett resecentrum etableras i den anrika stationsbyggnaden i Haparanda, en förberedelse för då persontrafiken kommer igång längs nya Haparandabanan.

-Vi har anpassat stationen för att så snart som möjligt kunna ta emot tågresenärer. Samtidigt vårdar vi Haparandas historia då vi hittar framtida funktioner för en gammal byggnad så att den kan ha ett fortsatt spännande liv, sa kommunalrådet Peter Waara som invigde den moderniserade stationen som nu står redo att ta emot resenärer från både öst och väst.

Persontrafiken på nya Haparandabanan ska enligt politiska beslut vara igång 2020 och då kommer regionen att ha persontågstrafik längs hela sträckan från Haparanda till Luleå, samtidigt som svensk och finsk persontågstrafik knyts ännu närmare varann.

I rätt riktning

Charlotte Reinholdt, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, fanns också på plats under invigningen.

-Ett steg i rätt riktning och man känner att persontågstrafiken närmar sig och är på G. Första april startar ju trafik mellan Luleå och Boden och det är ju egentligen nästa steg mot trafik till Haparanda.

Projektet ska bidra till näringslivets kompetensförsörjning genom att underlätta arbetspendling mellan orterna längs nya Haparandabanan men också resor för studerande och turister. Resecentrum byggs i både Haparanda och Kalix kommuner och har finansierats med totalt 17,8 miljoner kronor ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Tillväxtverket.

Stationsbyggnaden i Haparanda är drygt 100 år gammal. Ombyggnationerna har gjorts med varsam hand och hänsyn har tagits till byggnadens antikvariska värden. Utanför stationsbyggnaden har bland annat busshållplats och ökad tillgänglighet till parkeringsplatser byggts. Resecentrum är nu tillgänglighetsanpassat.