Livsfarligt att gena över E4

Det är förenat med livsfara att gena över E4 vid den gångstig som skapats av gångtrafikanter mellan Ikea och Coop.

Foto: Google Maps

- Problemet är stort, och tilltaget fullständigt livsfarligt, säger Haparanda stads räddningschef Anders Lindahl.

Respektera avspärrningarna

Efter dagens tragiska dödsolycka har Haparanda stad placerat ut provisoriska avspärrningar för att förhindra att människor genar över E4 mellan Ikea och Coop. 

- Vi uppmanar alla att respektera våra avspärrningar. Snälla föräldrar, prata med era barn, avslutar Lindahl.

Foto: Haparanda stad

Trafikverket anvarar för det statliga vägnätet

Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet (till exempel E4) och sköter drift, underhåll samt investeringar. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare.