Tillsynskampanj på eldstäder

Under senhösten och vintern kommer Haparanda stad att genomföra en tillsynskampanj på eldstäder och rökkanaler.

- Vi har valt att göra en tillsyn på eldstäder med tanke på den personliga säkerheten. En tredjedel av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterde, säger Haparanda stads byggnadsinspektör Johan Dunder.

Anmälan krävs i de flesta fall

En installation av eldstad eller rökkanal kräver en anmälan till kommunen. Detta gäller även om du byter eldstad och om du sätter in en kassett i en befintlig öppen spis. Bygglov kan krävas om installationen innebär en mindre fasadändring, till exempel när rökkanalen dras utanpå fasaden.

- Installation av eldstad eller rökkanal får inte påbörjas utan ett skriftligt startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen, säger Dunder.

Innan anläggningen tas i bruk ska den kontrolleras och godkännas av en sotare.

- När sotaren är klar med sin installationsbesiktning så delar kommunen ut ett slutbesked och eldstaden blir godkänd. Eldstaden får inte tas i bruk utan slutbesked, säger Dunder.

Tillsynskampanj under senhösten

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas. Det handlar om att se till att bestämmelserna i Plan- och bygglagen följs.

- Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta, säger Dunder.

- Under kampanjen så kommer vi bland annat att kontakta alla fastighetsägare som har meddelat kommunen att de har en eldstad, men ännu inte lämnat in ett besiktningsprotokoll till oss. Vi har dessutom fått in ett antal tips från allmänheten gällande fastigheter där det förmodligen finns eldstäder eller rökkanaler som inte anmälts. Berörda fastighetsägare kommer också att kontaktas, fortsätter han.

En annan aspekt är försäkringar. I de flesta hemförsäkringar finns nämligen både begränsningar och aktsamhetskrav som är viktiga att känna till.

- Den som använder eldstad eller rökkanal utan att ha fått ett slutbesked från kommunen riskerar att bli helt utan ersättning från sin hemförsäkring om olyckan skulle vara framme, säger Dunder.

Ta hand om din eldstad

En eldstad ska både rengöras och kontrolleras på en regelbunden basis av yrkesutbildade skorstensfejare med särskild vidareutbildning.

- Brandskyddskontrollen kan jämföras med besiktningen av bilen. Med en viss regelbundenhet ska man få reda på om bilen är körduglig. Samma syfte fyller brandskyddskontrollen när det gäller eldstaden och skorstenen, avslutar Dunder.