Haparanda är en av Sveriges bästa myndighetskommuner

Enligt en enkät från Svensk Näringsliv är Haparanda en av de bästa kommunerna i Sverige när det gäller myndighetsutövning.

Foto: Kommunalrådet Sven Tornberg gör tummen upp.

Enkäten har skickats till företag som haft kontakt med kommunen angående tillstånd, tillsyn eller kontroll. De har betygsatt fem olika påståenden, detta på en skala 1-6 (1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt). Haparanda fick följande betyg. Främjande myndighetsutövning (4,8), avgifter (4,0), handläggningstider (4,4), kommunikation (4,8) och digitalisering (3,2).

- Vi är topp 15 i Sverige i fyra av fem kategorier. Det är vi väldigt stolta över, säger Haparandas kommundirektör Lena Ekh.

- Målet är att underlätta för våra företagare och att de ska uppleva hög service och vägledning i det arbetet. Att vi får genomgående höga betyg är en tydlig indikation på att vi är på rätt väg, fortsätter hon.

Ett bättre företagsklimat

- Att få positiv feedback från företagen har stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete mot ett bättre företagsklimat i kommunen. Vi kommer att fortsätta att göra det lättare att starta, driva och utveckla företag i Haparanda, konstaterar Haparandas kommunalråd Sven Tornberg.

Till hösten ska Haparanda stad tillsammans med Övertorneå kommun genomföra en utbildning via SKL som heter ”Förenkla - Helt enkelt”. Både tjänstepersoner och politiker kommer att delta.

- Syftet är att göra det ännu enklare att driva företag i Haparanda, avslutar Ekh.

Underökningen i sin helhet

Svenskt Näringsliv har publicerat hela undersökningen på sin webbsida:

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/landets-basta-myndighetskommuner-sa-tycker-foretagarna_740315.html
länk till annan webbplats