Haparanda stad ger ut ett nyhetsbrev

Denna vecka har det varit premiär för ett nyhetsbrev från Haparanda stad. Mottagare är i första hand företagare, fastighetsägare och personer inom exempelvis organisationer och myndigheter.

I nyhetsbrevet kommer vi att berätta om sådant som berör näringslivet i kommunen. I detta första nummer har vi exempelvis skrivit om nybildade Näringslivsrådet, om vår näringslivslots och om NyföretagarCentrum Nord som har ett tätt samarbete med kommunen.

Nyhetsbrevet som ges ut på svenska och finska kommer 1-2 gånger per kvartal, men oftare om så behövs och skickas ut i första hand per e-post.
Kommunens informatör Anita Lundström skriver nyhetsbrevet, så välkommen med synpunkter till henne.

Alla nyhetsbreven kommer också att läggas ut på hemsidan, men inte nödvändigtvis alltid samma dag som det skickas ut per e-post. Denna gång finns dock båda premiärnumren här nedanför.