Ny satsning ska locka företag till Haparanda

Haparanda stad växlar upp arbetet med att locka investeringar och företagsetableringar till kommunen.

Lena Ekh, Nicklas Larsson, Tomas Wåhlberg, Tomas Björnfot, Sven Tornberg och Erik Lundström. Foto: Haparanda stad

- Det känns otroligt bra. Det här är väldigt positivt för kommunen, säger Haparanda stads kommundirektör Lena Ekh.

Den nya satsningen kommer att genomföras under två år och sker i samarbete med företaget Svensk Affärskonsult i Norr AB. Syftet är att strukturera upp och utöka arbetet med att få företag att etablera sig i Haparanda.

- Vi måste vara attraktiva i ett större sammanhang. Där bidrar Svensk Affärskonsult med spetskompetens. Den här uppväxlingen kommer naturligt, säger Ekh.

Skapa fler jobb

Erik Lundström arbetar på Svensk Affärskonsult. Tillsammans med kollegorna Nicklas Larsson och Tomas Wåhlberg kommer han att driva arbetet.

- Vi har erfarenheten, metodiken och breda kontaktytor. Sammantaget så är jag övertygad om att vår erfarenhet kan leda till faktiska etableringar, säger han.

På längre sikt är målet att arbetet ska stärka Haparandas näringsliv och skapa fler jobb.

- En satsning av det här slaget innebär förhoppningsvis en positiv utveckling för näringslivet i sin helhet. Vi ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor och i Haparanda finns enorma möjligheter, avslutar Lena Ekh.