Handelsstatistik visar rekordnotering för Haparanda

Haparanda tillhör en av de tre kommuner i Sverige som har högst handelsindex. Det visar HUI Researchs uppdatering av databasen Handeln i Sverige.

Handelsindex är relationen mellan butikernas omsättning och vad invånarna konsumerar. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad invånarna konsumerar. Haparanda har ett index på 316. Som jämförelse har Luleå 114 och Piteå 89.

Stark utveckling

Utvecklingen i Haparanda har varit stark och handelsindex har ökat från 200 till 316 mellan åren 2007 och 2017. Bara mellan 2016 och 2017 ökade index med 9 enheter, från 307 till 316. Det är Haparandas bästa siffra någonsin.

Ökad omsättning

Haparanda står för nästan 12 % av detaljhandelns omsättning i Norrbotten. Under 2017 var den totala omsättningen för detaljhandeln i kommunen strax över 2 miljarder kronor, en ökning med 2 % jämfört med 2016. Omsatt i pengar så handlar det om en ökning med 16 miljoner kronor.

Haparanda är på plats tre i Sverige. De andra kommunerna i toppen, Strömstad och Eda, är också kommuner som har stor gränshandel.