Landsbygdsforum

En gång om året bjuds alla lokala utvecklingsgrupper i Haparanda in till en träff, Landsbygdsforum.

Syftet med Landsbygdsforum är att skapa en arena för samlade synpunkter, önskemål, behov och idéer med utgångspunkt i de förutsättningar som råder utanför tätorten.

Deltagarna får information om landsbygdspolitik på både lokal och nationell nivå. Målet är också att inspirera till engagemang och nya utvecklingsprojekt.