Bidrag och stöd

Det finns olika stöd som bidrar till att skapa sysselsättning, tillväxt och företagande på landsbygden.

I det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Lokalt ledd utveckling (LLU)

Haparanda kommun tillhör de två LLU-områdena Tornedalen 2020 och Spira Mare 2020. Genom dessa görs satsningar på landsbygdsutveckling genom olika projekt.  

Längs älven och kusten finns också utvecklingsmedel att söka inom ramen för Fiskeområde Tornedalen - Haparanda Skärgård 2020. Målet är att utveckla fiskenäringen i området.

Byapeng

Haparanda stad erbjuder medel för landsbygdsutveckling i form av byapengen. Den ska stimulera till långsiktig och hållbar utveckling av Haparandas landsbygd.