Utveckling av landsbygden

Haparanda är en variationsrik kommun med fantastiska landsbygder.

Stad och landsbygd hänger ihop och närheten stärker livskvaliteten för boende, och intresset från besökare. Landsbygdsutveckling handlar om hela samhällets utveckling.

De resurser som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft. På landsbygden produceras många av de varor och tjänster som vi alla är beroende av för att möta till exempel klimatförändring, en försämrad hälsa samt ett ökat mat- och energibehov.