Kunskapsprov i alkohollagen

Den som ansöker om ett serveringstillstånd ska göra ett prov som visar att han eller hon har god kännedom om alkohollagens bestämmelser.

Du som söker serveringstillstånd eller provsmakning av alkoholdrycker ska avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten för att visa att du har kunskaper om alkohollagen.

Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

  1. alkoholpolitik,
  2. bestämmelser om servering,
  3. bestämmelser om tillsyn, och
  4. bestämmelser om mat och utrustning.

Tiden för att genomföra provet är 90 minuter. För att provet ska vara godkänt krävs minst 75% rätt inom varje frågeområde. Det finns möjlighet att göra totalt tre prov per ansökan. Provet är webbaserat och genomförs på stadshuset. 

Kontakta kundcenter för frågor kring kunskapsprovet eller för att boka in tid för provtillfälle.

Observera

  • Det finns möjlighet att få hjälp av auktoriserad tolk eller någon som läser frågorna under provtillfället.
  • Ansökan om serveringstillstånd ska vara inlämnad innan kunskapsprovet kan göras.