Finansiering och ekonomiskt stöd

Det finns företagsfinansiering i form av olika stöd och lån. Det finns också projektfinansiering i olika former. EU:s strukturfonder är en stor del av finansieringen.

Företagsfinansiering

Befintliga och nyetablerade företag har möjlighet till olika stöd och lån vid etablering eller utökning av sin verksamhet. Stöd kan utgå till investeringar i marknad, lokaler, utbildning, produktutveckling med mera. Stöden beslutas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och Tillväxtverket. Lån kan erhållas från bland annat Norrlandsfonden och Almi.

Utöver dessa finansiärer finns banker, riskkapitalbolag och andra aktörer. Kontakta oss på Tillväxtenheten så reder vi ut din frågeställning och hjälper dig till rätt kanal för finansiering.

Projektfinansiering

Idag är många verksamheter, framförallt nya verksamheter, tidsbegränsade och projektfinansierade. En stor finansieringskälla är EU´s strukturfonder men även de regionala finansiärerna Länsstyrelsen och Norrbottens läns landsting bidrar med en hel del pengar. Kontakta Tillväxtenheten så hjälper vi dig att reda ut begreppen.

Kommunala bidrag

Kommunen kan inte ge starta-egetbidrag, eller andra bidrag till enskilda företag.