Leverera till kommunen

Kommunens avtal med olika företag föregås av en offentlig upphandling som regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU).  

Kommunens upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för att utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden. Lagen, som bygger på EU-direktiv, föreskriver olika förfaringssätt beroende på värdet av kontraktet och vad som upphandlas.

Direktupphandling

Direktupphandling är en något mindre formell upphandling som kan användas om värdet på det som ska upphandlas är lägre än 586 907 kronor, exklusive mervärdesskatt och det saknas ett lämpligt ramavtal. Någon annonsering krävs inte utan kommunen vänder sig direkt till leverantörer på marknaden. Vid direktupphandlingar frågar kommunen flera leverantörer, vilket oftast sker via e-post eller via Mercells upphandlingssystem.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal som bestämmer villkoren för vad kommunen kan handla under en bestämd tidsperiod. Finns ett sådant ett ramavtal mellan kommunen och en leverantör så råder något som kallas köptrohet under själva avtalstiden. Detta innebär att kommunen inte kommer växla eller byta leverantör förrän upphandlingen av nästa ramavtal.