Varuhemsändning

Haparanda stad tillhandahåller varuhemsändning för hushåll med fast boende utanför Haparanda tätort.

Varuhemsändningen i Haparanda kommun utförs av Nikkala Livs. De tar emot beställningarna, paketerar och kör ut varor.

Beställningar görs via telefon: 0922-210 06  

Regler och riktlinjer för dig som kund

  • Hemsändning av livsmedel och dagligvaror sker till hushåll där avståndet till närmaste butik är 3 km eller mer. För alla kategorier av pensionärer boende utanför centralorten finns dock ingen avståndsbegränsning.
  • Hemsändningsbidraget gäller leveranser till den bofasta befolkningen i Haparanda kommun och utgår enbart för mat- och dagligvaror.
  • Hemsändningen begränsas till en gång/vecka och hushåll.
  • Inköpssumma per tillfälle får inte understiga 200 kr.
  • Varuleverantören har rätt att ta ut en egenavgift till dig som kund. Denna avgift får inte överstiga 20 kr per kund och leveranstillfälle.