Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta eller ta över ett café, en restaurang, en butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel måste du först registrera verksamheten hos samhällsbyggnadskontoret.

Livsmedelshantering utanför det privata hushållet samlas under begreppet livsmedelsvarksamhet. Det finns regler för hur livsmedelsverksamhet ska bedrivas och kontrolleras och de är i stort sett gemensamma för hela EU. Livsmedelsverket är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska gå till.

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen är avgiftsbaserad vilket innebär att du som har en livsmedelsverksamhet får betala för miljökontorets kontroll. För närvarande är timavgiften 850 kronor.

Anmälan om registrering

Anmälan kan enkelt göras via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också hämta en blankett på stadshuset. Kom ihåg att skicka in anmälan om registrering senast två veckor innan du ska starta eller ta över verksamheten. När du fått beslut om registrering kan du starta.

Mer information om registrering

Vem ansvarar för anmälan om registrering?

Företag, privatpersoner, föreningar med flera som hanterar och säljer livsmedel kallas generellt livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och är skyldig att se till att anläggningen registreras. Registreringen är kopplad till livsmedelsföretagaren. Vid ett ägarbyte upphör registreringen att gälla och en ny anmälan måste göras. Detta gäller även om bolaget får ett nytt organisationsnummer. Blankett för anmälan om registrering finns nedan.

Vad innebär registreringen?

Registreringen innebär att anläggningen skrivs in i samhällsbyggnadskontorets register över livsmedelsanläggningar. Det innebär inte att samhällsbyggnadskontoret har godkänt eller gjort någon bedömning av verksamheten. När verksamheten påbörjats gör samhällsbyggnadskontoret besök på plats. Då kontrollerar vi att livsmedelslagstiftningens krav på till exempel lokal och egenkontroll är uppfyllda. Om inte kraven är uppfyllda måste verksamheten åtgärda avvikelserna. Om bristerna är så allvarliga att matsäkerheten äventyras, kan hela eller delar av verksamheten förbjudas.

Godkännande krävs för ett fåtal

Ett fåtal livsmedelsföretag behöver godkännas innan verksamheten påbörjas eller byter ägare. Det gäller företag som hanterar råa animaliska produkter, till exempel rått kött, rå fisk, opastöriserad mjölk och dessutom säljer produkterna för vidare försäljning i detaljhandeln. Dessa företag måste ansöka om godkännande och få sin anläggning godkänd innan verksamheten påbörjas.

Avgift vid anmälan/ansökan

samhällsbyggnadskontoret tar ut timavgift för handläggning av anmälan och ansökan. Handläggningstiden förkortas och avgiften minskar, om du lämnar in kompletta handlingar.

Undantag

Det finns vissa undantag från krav på ansökan respektive anmälan. Ett sådant undantag är om verksamheten sker i liten omfattning vid enstaka tillfälle. Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret för mer information.