Näringslivet i Haparanda

Haparanda har en lång historia av entreprenörskap. Närheten till Finland ger utmärkta möjligheter för affärer och tillväxt.

Haparandas näringsliv domineras av service-och tjänstenäringar. Bland industrierna märks Polarica och Outinens Potatis i centralorten. Det finns även ett antal mindre företag inom verkstadsbranschen. Under senare tid har centralorten vuxit fram som en betydande handelsstad; den traditionellt stora gränshandeln fick ett starkt tillskott 2006, då IKEA öppnade sitt varuhus.

Näringslivsstruktur

  • I Haparanda finns 809 företag, varav 351 Aktiebolag
  • Den största branschen är Detaljhandeln
  • Under 2015 startade 36 nya bolag

Arbetsgivare

Den största offentliga arbetsgivaren i kommunen är Haparanda stad med 750 heltidsanställda. Andra stora offentliga arbetsgivare är Norrbottens Läns Landsting och Kriminalvården.

Detaljhandeln

Haparanda var en av Nordkalottens mest kända marknadsplatser redan under medeltiden och är idag en av norra Europas främsta gränshandelsplatser.

Omsättning

Handelns totala omsättning under 2014 var 1,87 miljarder kronor, en uppgång från 2013. Både sällanköpsvaror och dagligvaror har stigit i omsättning.

Försäljningsindex

Haparanda har index 306 för total detaljhandel (2014). Det är tredje bäst i Sverige. Försäljningsindex är den faktiska omsättningen i kommunen dividerat med försäljningsunderlaget multiplicerat med 100. Ett index som överstiger 100 indikerar att en kommun lockar köpare från andra närliggande kommune

Taxfree

Vad gäller Taxfree är Norrbottens län den fjärde största regionen i Sverige. Haparanda står lejonparten av Taxfree-försäljningen i Norrbotten, följt av Luleå och resterande städer i regionen. På grund av de makroekonomiska problemen i Ryssland är trenden dock nedåtgående.

Anställda

Detaljhandeln i Haparanda har ca 520 anställda.

Infrastruktur

I Norrbottens län finns fem flygplatser med reguljär trafik. Vad gäller HaparandaTornio finns närmaste flygplatser för reguljärflyg i Kemi (Kemi-Tornio flygplats) och Luleå. Avståndet mellan Haparanda och Kemi är ca 17 km, mellan Haparanda och Kallax/Luleå ca 130 km.

Länet genomkorsas av det nationella stamvägnätet med internationella kopplingar till Norge och Finland. Nya kustnära Haparandabanan mellan Kalix och Haparanda invigdes den 15 januari 2013 och ger förbättrade möjligheter för godstransporter.