Mark och lokaler

Här finner du lokaler och kommunal tomtmark i Haparanda. Informationen presenteras i samarbete med Objektvision.

På vår marknadsplats på nätet kan lokalsökande företag se vilket utbud som finns i olika delar av kommunen. Allt från industri- och lagerlokaler, kontor och butiker till kommunal tomtmark finns med.

Vill du som äger lokaler annonsera?

Haparanda stad har ett kommunavtal med Objektvision. Det innebär att det är kostnadsfritt för fastighetsägare med lokaler i Haparanda att annonsera ut dem via Objektvisons marknadsplats på nätet.

Kontakta oss på Tillväxtenheten för mer information.