Etablera

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man väljer etableringsort. Haparanda är attraktivt för många olika typer av företag.

Tillväxtenheten ger information, stöd och service inför och under en etablering i Haparanda.

Rätt läge för etablering

Perfekt geografiskt läge och god tillgång till kompetens – Haparanda är en intressant etableringsort, en ort där befolkningen växer.

Här finns en välutvecklad infrastruktur med järnväg och Europaväg. Flygplatser och hamnar finns i närområdet. Det ger utmärkta transportförutsättningar, inte minst för den finska marknaden.  

Här får dina idéer växtkraft

Närheten till finska Torneå ökar valfriheten och mångfalden. Haparanda kan även erbjuda ett starkt kulturliv och vacker skärgårdsnatur som skapar mervärden för både företag, anställda och kunder.

Tillväxtenheten öppnar dörren

Smidig, snabb och effektiv service är viktigt. Från första kontakt till etablerad verksamhet finns tillväxtenheten till din tjänst för att:

  • hitta rätt läge – mark eller lokaler
  • hitta rätt resurser för just dina behov
  • hitta kontakt med andra företag, organisationer eller nätverk

Tillväxtenheten har ett brett kontaktnät både i kommunen och i näringslivet. Service och råd är naturligtvis kostnadsfria, och självklart behandlar vi företagsinformation konfidentiellt.