Näringsliv och arbete

Leverera till kommunen, sök tillstånd, lär dig mer om Haparandas näringsliv, sök i företagsregistret, läs om finansiering och ekonomiskt stöd.

Hitta snabbt

Företagsutveckling och entreprenörskap
Etablera; Företagsregister; Mark och lokaler

Leverera till kommunen
Aktuella upphandlingar

Tillstånd, regler och tillsyn
Livsmedelsverksamhet; Serveringstillstånd för alkohol

Utveckling av landsbygden
Bidrag och stöd; Landsbygdsforum; Varuhemsändning