Skoterleder

I vår kommun finns härlig natur att uppleva med snöskoter. Tänk på att ta hänsyn till andra som är ute i naturen och följ gällande lagar och regler.

Som skoterförare ska du i första hand använda det nätverk av skoterleder som finns i kommunen. Även på skoterleder ska man tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket är förbjudet i Terrängkörningslagen. Generellt gäller hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen.

Om du ska köra snöskoter behöver du ett särskilt förarbevis. Du får också köra snöskoter om du har ett körkort eller traktorkort utfärdat första gången före 1 januari 2000.