Riekkola-Välivaara naturreservat

I naturreservatet Riekkola-Välivaara skyddas och vårdas en av de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Naturreservatet ligger vid Torneälvens utlopp, bara två kilometer från Haparanda centrum.

Riekkola-Välivaara blev 1972 skyddat för sina naturvärden. Senare blev området också ett Natura 2000-område. Länsstyrelsen fastställer skötselplan och kommunen ansvarar för att skötselplanen följs.

På området finns en 3,5 km lång naturstig med tillhörande upptäckarplatser. Det är ett fascinerande landskap. På bergen växer skog - tallhed på de torra partierna, blåbärsgranskog och sumpgranskog på de fuktigare. 

Vid Ebonsviken finns ett fågeltorn. Här samlas stora mängder simänder, som gräsand, kricka, bläsand, stjärtand och skedand. I maj ljuder serenader av gransångare, lövsångare, rödhakar och bofinkar tillsammans med kören av trastar: rödvingetrast, taltrast, koltrast och björktrast. På vårvintern spelar pärlugglan här. 

Vad gäller i naturreservatet?

Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Riekkola-Välivaara ligger endast en kilometer söder om Haparandas gamla järnvägsstation. Härifrån finns skyltning.