Naturstigar och vandringsleder

För många är naturstigen i Riekkola det mest kända stråket i Haparanda, men det finns flera andra fina vandringsleder med varierad svårighetsgrad som väntar på att utforskas.

I Haparanda finns en vacker, spännande och mycket skiftande natur. Vi har allt från vackra strandängar, skogtjärnar och urskog till sjö och hav, bär- och svampmarker.

Seskarö naturstig

En tre kilometer lång vandring tar dig genom skog, längs en havsstrand och förbi en liten tjärn. Du kan gå den raskt eller stanna upp, upptäcka växter, djur och fåglar och kanske ta en fika på en sten vid havet.

Vandringsleden

En nio kilometer vandringsled med totalt sju rast- och grillplatser. Anslutningsleder och rundslingor finns.

Riekkola naturstig

En tre och en halv kilometer lång naturstig med informationstavlor som handlar om naturens historia och skogens liv. Stigen ligger i Riekkola-Välivaara naturreservat.