Bidrag till föreningar, arrangemang och aktiviteter

Haparanda stad vill bidra till ett aktivt föreningsliv och delar därför varje år ut föreningsbidrag i olika former. Ett bidrag kan få din förening att växa och ge bättre förutsättningar för fler människor att delta i era aktiviteter!

Barn- och ungdomsnämnden beviljar årligen 200 000 kronor i särskilda bidrag till kultur- och fritidsföreningar. Normalt fördelar vi bidrag två gånger per år.

Nedan listas samtliga bidrag som finns att söka i Haparanda kommun.

Speciella stödmedel

Barn- och ungdomsnämnden har speciella medel för stöd till kultur- och fritidsföreningar. Bidrag skall kunna lämnas till sådant som inte ligger inom ramen för ordinarie anslag till föreningsverksamhet.

Målsättningen med dessa speciella medel är bland annat att främja:

  • Ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv i hela kommunen
  • Barn och ungdomars möjlighet till ett fritt och allsidigt val utifrån egna intressen och värderingar
  • Ett drogfritt leverne och avståndstagande från rasism, våld och mobbning.
  • Jämställdhet inom föreningslivet och dess verksamhet
  • Generationsövergripande verksamhet
  • Verksamhet som är anpassad så att även personer med funktionshinder kan välja det som den enskilde är intresserad av
  • Verksamhet som syftar till ökad livskvalitet, friskvård och fysisk aktivitet
  • Verksamhet som ger kommuninvånarna möjlighet att deltaga i och uppleva olika kulturformer
  • Föreningar som vårdar kulturarvet