Valambassadörer

Haparanda stad gör en rad satsningar för att höja valdeltagandet i valet 2018, bland annat med hjälp av valambassadörer.

Demokratiprojektet “#jagröstar” pågår under sommaren 2018. Det övergripande syftet med projektet är att öka valdeltagandet i Haparanda inför valet 2018.

Ungdomar från första och andra året på gymnasiet kommer att sommarjobba som "valambassadörer". De får alla en utbildning om valet och demokratins grundläggande principer. Under sommaren kommer valambassadörerna att anordna en mängd olika aktiviteter och happenings för att lyfta fram demokrati och samhällsfrågor.

Projektets mål

  • Alla förstagångsväljare ska rösta i Haparanda
  • Högt valdeltagande bland alla väljare i Haparanda
  • Ökad upplevd delaktighet i samhällets utveckling bland unga.
  • Alla i Haparanda ska känna att de kan göra ett informerat val i september.
  • Ökat engagemang i politiska frågor bland unga efter projektetsavslut

Sociala medier

Valambassadörerna kommer under sommaren att ha en öppen Facebookgrupp. Om du tycker att demokrati är viktigt och vill veta vad som är på gång så ska du gilla sidan Valambassadörerna.

Mer information

Vanliga frågor och informationer om bland annat rösträtt, utlandsboende, lagar och regler samt information på andra språk, lättläst svenska eller teckenspråk finns på Valmyndighetens webbplats: http://www.val.se/länk till annan webbplats