Information till politiska partier

Här hittar du som representerar ett politiskt parti information kring ordning för valsedlar och regler vid röstmottagningsställen.

Bestämmelser för ordning och påfyllning av valsedlar i valsedelställen

Valnämnden har beslutat om hur valsedlar ska ordnas och fyllas på i valsedelställen på samtliga röstmottagningsställen i Haparanda kommun.

Valnämnden är förutom blanka valsedlar skyldiga att förse alla röstmottagningsställen med partivalsedlar (utan kandidatnamn) för följande partier:

För riksdagsvalet: Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

För valet till kommunfullmäktige: Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

För valet till landstingsfullmäktige: Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Norrbottens sjukvårdsparti, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Ordningen i valsedelställen

Valsedlar läggs i alfabetisk ordning i minst två likadana valsedelställ.

I det första valsedelstället läggs endast partivalsedlar och blanka valsedlar. Det första valsedelstället är med andra ord statiskt.

I det andra valsedelstället ska ovanstående partier lägga ut sina namnvalsedlar i samma ordning (alfabetisk). I ett eventuellt tredje valsedelsställ får övriga partier än ovanstående som anmält deltagande i valet till Valmyndigheten lägga ut sina valsedlar. Det ska ske i bokstavsordning från A till Ö (uppifrån och ned) utifrån partinamnet på valsedeln samt utifrån aktuellt val.

Partierna ska inte lämna till eller förvänta sig att röstmottagarna ska på något sätt ta hand om deras valsedlar:

  • Partierna ska alltid ta kontakt med röstmottagare när de kommer med sina valsedlar för att fylla på.
  • Röstmottagare ska bistå partierna och se till att de lägger valsedlarna ”snyggt och prydligt” och i rätt ordning ställen.

Valnämnden vädjar till partierna att respektera ordningen i lokalerna.

Gränser för propaganda vid röstmottagningsställen

I vallokalen och i direkt anslutning till den ska det råda ordning och reda samt att det ska vara befriat av politiskt propaganda eller arrangemang. Utdelning av valsedlar utanför vallokalen är tillåtet, dock inte i direkt anslutning ingången till vallokalens dörr.

Ambulerande röstmottagning

Väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en vallokal eller en förtidsröstningslokal har möjlighet boka in en ambulerande röstmottagare. Valnämnden i Haparanda har beslutat att ambulerande röstmotagare, förutom partivalsedlar, också ska ta med sig de namnvalsedlar som finns utlagda i förtidsröstlokalen.