Information till politiska partier

Här hittar du som representerar ett politiskt parti information kring ordning för valsedlar och regler vid röstmottagningsställen.

Bestämmelser för ordning och påfyllning av valsedlar i valsedelställen

Valnämnden har beslutat om hur valsedlar ska ordnas och fyllas på i valsedelställen på samtliga röstmottagningsställen i Haparanda kommun.

Valnämnden är förutom blanka valsedlar skyldiga att förse alla röstmottagningsställen med partivalsedlar (utan kandidatnamn) för följande partier:

För riksdagsvalet: Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

För valet till kommunfullmäktige: Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

För valet till landstingsfullmäktige: Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Norrbottens sjukvårdsparti, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Ordningen i valsedelställen

Valsedlar läggs i alfabetisk ordning i minst två likadana valsedelställ.

I det första valsedelstället läggs endast partivalsedlar och blanka valsedlar. Det första valsedelstället är med andra ord statiskt.

I det andra valsedelstället ska ovanstående partier lägga ut sina namnvalsedlar i samma ordning (alfabetisk). I ett eventuellt tredje valsedelsställ får övriga partier än ovanstående som anmält deltagande i valet till Valmyndigheten lägga ut sina valsedlar. Det ska ske i bokstavsordning från A till Ö (uppifrån och ned) utifrån partinamnet på valsedeln samt utifrån aktuellt val.

Partierna ska inte lämna till eller förvänta sig att röstmottagarna ska på något sätt ta hand om deras valsedlar:

  • Partierna ska alltid ta kontakt med röstmottagare när de kommer med sina valsedlar för att fylla på.
  • Röstmottagare ska bistå partierna och se till att de lägger valsedlarna ”snyggt och prydligt” och i rätt ordning ställen.

Valnämnden vädjar till partierna att respektera ordningen i lokalerna.

Gränser för propaganda vid röstmottagningsställen

I vallokalen och i direkt anslutning till den ska det råda ordning och reda samt att det ska vara befriat av politiskt propaganda eller arrangemang. Utdelning av valsedlar utanför vallokalen är tillåtet, dock inte i direkt anslutning ingången till vallokalens dörr.